sigla asisco Stivuitor Macara turn Lift santier Automacara Elevator auto S.C. ASISCO TEHNIC S.R.L.
str. Zizinului nr. 10, bloc 38, apt. 30
Brasov, cod postal 500414
jud. Brasov
telefon: 0374 - 012324
fax: 0368 - 004552
mobil: 0753 - 012324
e-mail: office@asisco.ro

Responsabilitati si obligatii RSVTI (conform prescriptiei tehnice PT R3-2003):


             a) sa tina evidenta stivuitoarelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale fara de care acestea nu pot functiona;
             b) sa urmareasca pregatirea stivuitoarelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;
             c) sa supravegheze ca stivuitoarele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R3-2003, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
             d) sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
             e) sa interzica manevrarea stivuitoarelor de catre persoane neautorizate;
             f) sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu stivuitoristii, o data pe semestru;
             g) sa organizeze reexaminarea periodica anuala a stivuitoristilor si sa participe in comisia de reexaminare;
             h) sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;
             i) sa urmareasca efectuarea reparatiilor numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R3-2003;
             j) sa urmareasca modul in care se asigura exploatarea stivuitoarelor in toate sectiile sau sectoarele si in toate schimburile de lucru;
             k) sa tina evidenta stivuitoristilor autorizati.


Prima pagina | Legislatie | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Contact

© Asisco Tehnic 2007-2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!