sigla asisco Stivuitor Macara turn Lift santier Automacara Elevator auto S.C. ASISCO TEHNIC S.R.L.
str. Zizinului nr. 10, bloc 38, apt. 30
Brasov, cod postal 500414
jud. Brasov
telefon: 0374 - 012324
fax: 0368 - 004552
mobil: 0753 - 012324
e-mail: office@asisco.ro


       1. Macara turn - macara cu brat rotitor care are bratul montat la partea superioara a unui turn vertical.

       2. Documentatia tehnica de montaj a unei macara turn (*)

       Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare macara in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea macaralei.

       Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
             a) lista documentatiei de montaj, piese scrise si desenate;
             b) proiect de executie fundatie macara turn (executat de firma autorizata ISCIR-INSPECT IT);
             c) proiect efectuare montaj macara turn (executat de firma autorizata ISCIR-INSPECT IT);
             d) proiect efectuare demontaj macara turn (executat de firma autorizata ISCIR-INSPECT IT);
             e) studiu geotehnic privind natura solului;
             f) proces verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse;
             g) certificat de calitate a materialelor utilizate pentru realizarea fundatiei macaralei turn;
             h) proces verbal topo privind verificarea amplasarii macaralei turn;
             i) certificat de verificare a instalatiei de protectie impotriva tensiunilor de atingere;
             j) buletin de verificare izolatie cabluri;
             k) buletin de verificare a imbinarilor sudate (daca este cazul);
             l) proces verbal de pregatire teoretica si practica a montajului macaralei turn;
             m) tehnologie de montaj macara turn;
             n) proces verbal probe de casa;

       (*) Nota - documentatia tehnica de montaj poate contine si alte certificate, buletine, procese-verbale, documentatia tehnica fiind specifica pentru fiecare montaj de macara turn in parte.

       3. Documentatia tehnica inaintata catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii unei macarale turn

       Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale turn, beneficiarul de acord, dupa caz, cu unitatea de montaj trebuie sa solicite in scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

       Dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT in vederea autorizarii macaralei turn va prezenta urmatoarea documentatie:
             a) cererea de autorizare a macaralei turn;
             b) lista documentatiei din dosarul inaintat catre ISCIR-INSPECT IT, piese scrise si desenate;
             c) copie autorizatie ISCIR-INSPECT IT de montaj macarale turn pentru firma care a executat montarea macaralei turn;
             d) cartea tehnica a macaralei tradusa in limba romana;
             e) certificatul de conformitate al utilajului;
             f) proces verbal probe de casa;
             g) documentatia tehnica de montaj;
             h) procesul verbal conditii de exploatare macara (daca este cazul);
             i) alte documente suplimentare (daca este necesar);

       Nota - documentatia incompleta va fi returnata catre beneficiar cu specificarea elementelor lipsa.

       4. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR-INSPECT IT, a autorizatiei de functionare pentru o macara turn

       Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale turn si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2003, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
             a) beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR-INSPECT IT sa presteze o asemenea activitate;
             b) lucrarile de intretinere-service la macara se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR-INSPECT IT pentru efectuarea acestor operatii;
             c) operarea macaralei va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator macara avand autorizatie valabila de macaragiu grupa B (macara turn cu comanda din cabina) sau grupa E (macara turn cu comanda de la sol);

       Nota - nerespectarea de catre beneficiar a acestor conditii poate atrage dupa sine neacordarea sau retragerea, dupa caz, a autorizatiei de functionare pentru macaraua respectiva.

Prima pagina | Legislatie | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Contact

© Asisco Tehnic 2007-2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!