sigla asisco Stivuitor Macara turn Lift santier Automacara Elevator auto S.C. ASISCO TEHNIC S.R.L.
str. Zizinului nr. 10, bloc 38, apt. 30
Brasov, cod postal 500414
jud. Brasov
telefon: 0374 - 012324
fax: 0368 - 004552
mobil: 0753 - 012324
e-mail: office@asisco.ro


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. PRECIZARI GENERALE

Asisco Tehnic SRL este Operator de date cu caracter personal si isi exercita aceasta calitate in conformitate cu legea 677/2001 si cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR). Aceasta declaratie de confidentialitate explica modalitatea in care Asisco Tehnic SRL proceseaza datele cu caracter personal ale cetateanului, cum o efectueaza si in ce scopuri. Asisco Tehnic SRL se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastra ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile permise de legislatia aplicabila. Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile institutiei privind colectarea si utilizarea datelor dumneavoastra personale si va stabileste drepturile de confidentialitate. Confidentialitatea informatiilor este o responsabilitate permanenta si, prin urmare, vom actualiza aceasta notificare de confidentialitate de indata si pe masura ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidentialitate. In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant (dupa cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare si vom solicita consimtamantul dumneavoastra suplimentar.


2. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare "Regulamentul GDPR") aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016


3. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul Asisco Tehnic SRL a fost desemnat un responsabil cu protectia datelor (DPO) care va duce la indeplinire obligatiile stabilite de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, iar dumneavoastra puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra si la exercitarea drepturilor dumneavoastra potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: office@asisco.ro.


4. CUM COLECTAM SI FOLOSIM INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA PERSONALE

4.1. Informatii personale pe care ni le oferiti

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 • informatii despre computerul dumneavoastra si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastra IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
 • informatiile continute sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
 • orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.


 • 4.2. Scopurile utilizarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

  Putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:
 • atunci cand trebuie sa intreprindem masurile necesare pentru a incheia un contract cu dumneavoastra;
 • atunci cand trebuie sa executam un contract pe care l-am incheiat cu dumneavoastra;
 • atunci cand solicitati un serviciu din partea noastra prin orice mijloc de contact;
 • atunci cand trebuie sa respectam o obligatie legala (de exemplu, legile aplicabile in relatiile de munca, contabilitate, audit);
 • atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) si pentru interesele dumneavoastra (de exemplu, pentru detectarea si prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securitatii IT si a retelei informatice), cu exceptia cazului in care drepturile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de aceste interese;
 • in cazul in care este necesar pentru interesul public sau in scopuri oficiale.


 • Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi:
 • pentru a ne asigura de prezentarea continutului in modul cel mai eficient pentru dumneavoastra;
 • pentru a imbunatati site-ul, inclusiv functionalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru operatiunile interne, inclusiv in scopuri de depanare, analiza a datelor, testare, cercetare, statistica si de cercetare;
 • pentru a pastra site-ul in conditii de siguranta;
 • pentru publicitate si marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim informatii personalizate care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastra.


 • In unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar cu consimtamantul dumneavoastra (de exemplu, in cazuri de publicitate si marketing). In aceste cazuri, va vom solicita separat consimtamantul dumneavoastra, in mod transparent, atunci cand furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, va puteti retrage consimtamantul, in orice moment, trimitand o solicitare la adresa de e-mail office@asisco.ro. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

  Atunci cand solicitam date cu caracter personal pentru a respecta obligatii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de catre dumneavoastra este obligatorie. Acest lucru inseamna ca, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relatiile contractuale sau sa respectam obligatiile legale ce ne sunt impuse. In toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este optionala si nu aveti obligatia de a le furniza.

  Putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact si adresa de resedinta, in scopul posibilei exercitari a drepturilor sau a reclamatiilor noastre impotriva dumneavoastra in viitor. Aceasta prelucrare se bazeaza pe interesul nostru legitim, fiind necesar sa ne exercitam drepturile in cazul unor eventuale litigii.


  5. LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Prelucrarea este legala, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:
 • persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
 • prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul. • 6. DEZVALUIREA SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Asisco Tehnic SRL se straduieste sa aplice garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra personale si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dumneavoastra cu institutia noastra si cu practicile descrise in aceasta Politica de Confidentialitate.

  In masura permisa de legile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga datele dumneavoastra personale unor parteneri, auditori, agentii, autoritati de supraveghere sau alti furnizori de servicii externe pentru a ne indeplini obligatiile contractuale. Vom indica in mod clar pentru dumneavoastra fiecare destinatar de date daca este bine cunoscut in momentul initierii procesarii.

  Putem, de asemenea, dezvalui datele dumneavoastra personale:
 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei). • 7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

  In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
 • dreptul la informare: poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
 • dreptul la rectificare: poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
 • dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii: poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor: poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • dreptul de a depune plangere: poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


 • Va rugam sa aveti in vedere faptul ca drepturile dumneavoastra descrise mai sus pot fi limitate in anumite situatii si fac obiectul legilor si reglementarilor aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi limitat in cazul in care putem demonstra ca avem motive legitime convingatoare pentru a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal care prevaleaza fata de interesele dumneavoastra. Va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune personal la sediul social al Asisco Tehnic SRL, poate fi transmisa la adresa de e-mail office@asisco.ro sau poate fi trimisa prin posta la sediul social din localitatea Brasov, st. Zizinului nr. 10, bloc 38, etaj 7, apt. 30, cod postal 500414, judet Brasov.

  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficienta.

  Adresa de contact Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.):
  Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
  Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
  Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
  Telefon:+40 318 059 211; +40 318 059 212
  Fax: +40 318 059 602


  8. PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada necesara pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Politica sau pentru perioada impusa de legislatia nationala aplicabila, in conformitate cu perioadele minime legale de pastrare aplicabile si/sau atat cat este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (si drepturile legitime ale altor persoane).

  In cazul in care sunteti Client sau Partener Comercial, va vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pe perioada exercitarii relatiei contractuale cu dumneavoastra.

  In cazul in care avem o relatie comerciala continua cu dumneavoastra in calitate de Partener comercial vom continua sa pastram aceste date cu caracter personal pana la incetarea relatiei noastre comerciale si pentru perioada minima de pastrare impusa de lege.

  In cazul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevazuta prin consimtamantul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care va retrageti sau limitati consimtamantul inainte de expirarea acestei perioade. In astfel de cazuri, vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

  Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:
 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei). • 9. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

  Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dumneavoastra personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dumneavoastra Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dumneavoastra (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.


  10. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

  Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

  Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.


  11. SITE-URILE TERTE PARTI

  Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.


  12. COLECTAREA SI STOCAREA ANUMITOR INFORMATII PE SITE

  Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dumneavoastra IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.


  13. INTREBARI, NELAMURIRI, RECLAMATII

  Daca aveti intrebari sau aveti nelamuriri cu privire la confidentialitatea datelor si a informatiilor personale sau daca doriti sa va executati drepturile sau sa faceti o sesizare cu privire la o posibila incalcare a normelor privind confidentialitatea, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail catre responsabilul pentru protectia datelor la office@asisco.ro.


  Ultima actualizare: 01 octombrie 2018.


  Prima pagina | Legislatie | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Contact

  © Asisco Tehnic 2007-2011

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!