sigla asisco Stivuitor Macara turn Lift santier Automacara Elevator auto S.C. ASISCO TEHNIC S.R.L.
str. Zizinului nr. 10, bloc 38, apt. 30
Brasov, cod postal 500414
jud. Brasov
telefon: 0374 - 012324
fax: 0368 - 004552
mobil: 0753 - 012324
e-mail: office@asisco.ro

Responsabilitati si obligatii RSVTI (conform prescriptiei tehnice PT R1-2003):


             a) sa tina evidenta macaralelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarii tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;
             b) sa urmareasca pregatirea macaralelor si a sarcinilor de incercare necesare pentru verificarile tehnice oficiale si sa participe la efectuarea lor;
             c) sa supravegheze ca macaralele sa fie folosite in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R1-2003, instructiunile de exploatare si normele specifice de protectia muncii;
             d) sa urmareasca realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele-verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale, sa examineze in mod regulat registrul de evidenta a supravegherii si sa ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
             e) sa urmareasca afisarea in locurile stabilite a instructiunilor de exploatare a macaralelor, a codului de semnalizare, precum si a instructiunilor pentru folosirea elementelor de prindere si legare;
             f) sa interzica manevrarea macaralelor de catre persoane neautorizate;
             g) sa efectueze instructajul profesional si de protectia muncii cu macaragiii, o data pe semestru;
             h) sa organizeze reexaminarea periodica anuala a macaragiilor si sa participe in comisia de reexaminare;
             i) sa colaboreze la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii si sa urmareasca indeplinirea lui la termenele prevazute;
             j) sa intocmeasca planul anual de verificari tehnice periodice si sa-l inainteze la ISCIR-INSPECT IT in termenul stabilit;
             k) sa urmareasca efectuarea reparatiilor verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT numai de catre agenti economici autorizati conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice;
             l) sa urmareasca executarea la termenele prevazute a verificarilor cablurilor, lanturilor si ale celorlalte dispozitive de prindere si legare a sarcinilor in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R14-2002;
             m) sa urmareasca modul in care se asigura supravegherea macaralelor in toate sectiile, santierele sau sectoarele de lucru si in toate schimburile de lucru;
             n) sa tina evidenta macaragiilor;
             o) sa aduca la cunostinta ISCIR-INSPECT IT, in cazul transferarii unei macarale, noul detinator caruia ii va transmite cartea macaralei si documentatia tehnica.


Prima pagina | Legislatie | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Contact

© Asisco Tehnic 2007-2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!