sigla asisco Stivuitor Macara turn Lift santier Automacara Elevator auto S.C. ASISCO TEHNIC S.R.L.
str. Zizinului nr. 10, bloc 38, apt. 30
Brasov, cod postal 500414
jud. Brasov
telefon: 0374 - 012324
fax: 0368 - 004552
mobil: 0753 - 012324
e-mail: office@asisco.ro


       Norme de exploatare a autoautomacaralelor (conform PT R1-2003)


       1. Exploatarea (manevrarea) automacaralelor trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice PT R1-2003, cu normele specifice de protectia muncii, cu instructiunile de exploatare specifice macaralei respective si cu instructiunile interne elaborate de unitatea detinatoare.

       2. Este interzisa functionarea macaralelor in cazul in care componentele de securitate nu sunt in stare perfecta de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevazute.
       Macaralele nu pot functiona daca zonele periculoase nu sunt ingradite corespunzator sau daca organele de masini in miscare si elementele neizolate aflate sub tensiune nu sunt prevazute cu aparatori de protectie.

       3. Este interzisa blocarea intreruptoarelor simple sau automate prin impanare, legare sau prin orice alte mijloace care sa le scoata de sub controlul permanent al macaragiului. De asemenea, este interzisa comanda prin butoane cu autoretinere pentru actionarea mecanismelor de ridicare, deplasare, rotire sau basculare.

       4. Este interzisa folosirea macaralelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima admisa.
       Macaralele la care sarcina este limitata prin conditii de forma sau de gabarit nu pot functiona daca nu sunt indeplinite conditiile respective.

       5. La macaralele prevazute cu mai multe mecanisme de ridicare (principal si auxiliar), care in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice nu au prevazut blocaj electric impotriva actionarii simultane a ambelor mecanisme, sarcina totala manevrata nu va depasi sarcina nominala a macaralei.

       6. La macaralele cu brat cu deschidere variabila nu se vor ridica sarcini mai mari decat sarcinile maxime admise, corespunzatoare diagramei de sarcina.

       7. Sarcinile care se ridica in mod frecvent pe santierele de constructii vor avea marcate vizibil greutatea. Pentru restul cazurilor, daca macaragiul nu cunoaste greutatea sarcinii si nici nu o poate determina, va solicita conducatorului procesului tehnologic precizarea in scris a greutatii sarcinii.

       8. Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a doua macarale, care nu sunt cuplate mecanic si electric, se admite numai in mod exceptional in urmatoarele conditii:
             - la nici una din macarale sa nu se depaseasca sarcina maxima admisa;
             - pozitia cablurilor de tractiune sa fie verticala;
             - vitezele de ridicare sa fie aceleasi;
             - manevrarea sa se execute numai sub conducerea si supravegherea atenta a RSVTI, autorizat de ISCIR INSPECT-IT.
       In conditiile de mai sus, sarcinile cu forme neregulate, care nu au centrul de greutate in centrul lor geometric, se pot ridica si manevra cu ajutorul a doua macarale numai daca se foloseste un dispozitiv special construit, astfel ca sarcina sa se repartizeze proportional pe fiecare din cele doua macarale.

       9. La ridicarea si transportarea tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, dioxid de carbon, acetilena etc) sau a recipientelor care contin clor, acid sulfuric si similare, se vor lua masuri speciale de protectia muncii. Toate manevrele se vor executa sub supravegherea directa a unui cadru tehnic care raspunde de acest transport.
       Sarcinilor mentionate mai sus nu se vor ridica si transporta prin legare directa sau utilizandu-se electromagneti de ridicare, ci se vor folosi suporturi sau dispozitive speciale.

       10. Viteza maxima pentru deplasarea macaralelor, de 50 m/min, este permisa in cazul comenzilor de la sol, numai in conditii optime de deplasare ale manevrantului (culoare de trecere in permanenta libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, fara denivelari bruste ale pardoselei, cu o buna vizibilitate a intregului camp de lucru etc).

       11. Este interzisa functionarea macaralelor care lucreaza in aer liber daca viteza vantului depaseste valoarea admisa de 15,6 m/s, precum si daca temperatura este sub -20 grade C.
       Functionarea la temperaturi sub -20 grade C este permisa numai daca macaralele au fost construite pentru functionarea in asemenea conditii, fiind garantate in acest sens de producator.

       12. Daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata sau obiecte plasate intre macaragiu si campul de actiune al macaralei, se vor lua masuri pentru transmiterea corespunzatoare a comenzilor la macaragiu, fara de care macaralele in cauza nu pot functiona.

       13. macaralele prevazute sa lucreze calat vor functiona numai in aceste conditii.
       Sub bratele de calare se vor aseza elemente de sprijin rezistente, care sa nu se deplaseze in timpul efectuarii manevrelor si care sa aiba o suprafata astfel determinata, in functie de natura terenului, incat sa asigure functionarea in conditii de siguranta a macaralei.

       14. macaralele prevazute sa lucreze necalat vor functiona in conditiile prevazute in instructiunile de exploatare ale producatorului.

       15. Se interzice functionarea macaralelor cu brat daca in raza de actiune a bratului se gasesc conductoare electrice aeriene. In astfel de situatii, conductoarele se vor indeparta , iar daca acest lucru nu este posibil se vor lua, dupa caz, masurile necesare pentru:
             - interzicerea intrarii macaralei in zona periculoasa;
             - blocarea posibilitatilor de rotire a bratului inspre zona respectiva, asigurandu-se distanta minima de 1,50 m fata de conductoarele neizolate, respectiv 1,20 m fata de conductoarele izolate (pentru tensiuni pana la 1000 V).

       16. Daca este necesar sa se efectueze lucrari in zona de influenta a liniilor de inalta tensiune, se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca personalul, utilajul sau sarcina sa nu se apropie de piesele conductoare neizolate la o distanta mai mica de:
             - 3 metri, pentru liniile la care tensiunea existenta intre doua conductoare este mai mica de 57000 V;
             - 5 metri, pentru liniile la care tensiunea existenta intre doua conductoare este egala sau mai mare de 57000 V.
       Pentru stabilirea distantelor efective, care trebuie sa fie respectate, se va tine seama, pe de o parte, de toate miscarile posibile ale pieselor conductoare neizolate ale liniei, iar pe de alta parte de miscarile macaralei, datorate unor balansuri, smucituri, ruperii eventuale a unui element sau caderii sarcinii.

       17. Macaralele cu brat utilizate la lucrari ce se efectueaza in vecinatatea zonelor de influenta a liniilor de inalta tensiune de peste 6 kV, se vor echipa cu dispozitive de semnalizare a intrarii bratului macaralei in zona de influenta respectiva. Macaralele la care dispozitivul de semnalizare nu poate fi adaptat, nu pot fi folosite la astfel de lucrari.

       18. Se interzice transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor, incaperilor locuite (imobile, birouri etc) sau halelor industriale date in functiune.
       Se va limita corespunzator raza de actiune a macaralelor astfel incat sa se impiedice transportarea sarcinilor peste incaperile locuite sau halele industriale chiar daca traseul caii de rulare nu poate evita aceste spatii.

       19. Exploatarea unor macarale in hale suprapuse se admite numai daca proiectantul si constructorul halei garanteaza ca planseele au fost calculate si construite corespunzator.

       20. La ridicarea sau coborarea unei sarcini, care in timpul manevrei se poate lovi sau agata de parti ale macaralei sau de elemente situate in raza de actiune a macaralei, aceasta trebuie sa fie condusa de la distanta cu ajutorul unor franghii sau alte mijloace, asigurandu-se masurile de protectia muncii pentru personalul care executa aceasta manevra (instructaj special, interdictia stationarii in apropierea sarcinii etc).
       Se interzice utilizarea de elemente rigide (bare, parghii, cangi etc) pentru conducerea sarcinii. Se excepteaza incarcarea sau descarcarea materialelor sau obiectelor a caror masa nu depaseste 50 kg, care pot fi conduse de la distanta cu ajutorul unor cangi de lungime suficienta.

       21. La manevrarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, vagon, utilaj etc, nu se permite prezenta persoanelor intre acestea si sarcina suspendata.

       22. Se interzice:
             - folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, dezbaterea prin lovire a pieselor in turnatorii, smulgerea sarcinilor aderente la sol sau a altor elemente;
             - ridicarea sau deplasarea sarcinilor atunci cand cablul este in pozitie oblica;
             - balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;
             - deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;
             - baterea sau scoaterea penelor de la prese, ciocane, masini de forjat etc;
             - transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc).

       23. Macaralele cu brat, inainte de a se deplasa vor avea bratul asezat in lungul caii pe care se efectueaza deplasarea, cu carligul situat intr-o pozitie care sa asigure buna lui vizibilitate din cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers.
       Nu se admite deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, in afara de cazul cand prin constructie sunt destinate sa lucreze in asemenea conditii. In asemenea situatii se va face mentiunea respectiva in instructiunile macaralei. In curbe si la macazuri viteza de deplasare va fi redusa spre a se evita balansarea sarcinii.

       24. Macaralele vor fi conduse pe drumuri amenajate pentru circulatia vehiculelor, evitandu-se unghiurile si curbele bruste, planurile inclinate, rampele care prezinta pante pronuntate, pasajele care prezinta gabarite necorespunzatoare.
       Deplasarea pe terenuri neamenajate pentru circulatie se va efectua cu respectarea prevederilor din cartea tehnica a utilajului, acordandu-se o atentie deosebita rezistentei terenului, corespunzator greutatii sarcinii, vitezei de deplasare si tipului rotii sau senilei.

       25. Macaralele actionate prin motoare termice nu vor fi utilizate:
             - in apropierea locurilor sau in incaperi cu praf, gaze sau vapori inflamabili, fara a fi prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare (parascantei, para-flacari etc);
             - in interiorul incaperilor al caror volum sau a caror ventilare nu sunt suficiente pentru a elimina pericolele pe care le prezinta gazele de esapament, cu exceptia cazurilor in care esapamentul este prevazut cu dispozitive eficace de epurare a gazelor.

       26. Daca mai multe macarale functioneaza la niveluri diferite, se va fixa o prioritate de manevra si se vor lua toate masurile necesare pentru a se evita lovirea sarcinilor sau dispozitivelor de prindere ale acestora de macaralele care circula la nivelurile inferioare. Aceleasi reguli se aplica si atunci cand caile de rulare se intersecteaza, fiind situate la acelasi nivel (inclusive pe sol). In toate cazurile, trecerea macaralei care are prioritate va fi semnalizata prin semnale acustice sau optice.

       27. In vederea evitarii producerii de accidente, datorita organizarii necorespunzatoare a locurilor de munca, unitatile detinatoare de macarale vor intocmi instructiuni interne de exploatare pe baza specificului locurilor de munca, in care se vor preciza: inaltimea maxima a stivelor sau a materialelor depozitate, modul de depozitare, locurile destinate depozitarii, obligativitatea amenajarii si intretinerii corespunzatoare a cailor de acces si a pardoselii, asigurarea de gabarite corespunzatoare pentru caile de transport si in general toate prevederile necesare pentru asigurarea conditiilor de protectie a muncii.
       Caile de acces la locurile de urcare pe macarale trebuie sa fie in permanenta libere, neblocate prin nici un fel de obstacole.

       28. Locurile de munca in care functioneaza macarale trebuie sa fie bine iluminate in tot timpul lucrului. Daca iluminatul obisnuit este insuficient sau daca prin trecerea macaralei se produce o variatie a iluminatului, macaraua trebuie sa fie inzestrata cu mijloace proprii de iluminat, utilizandu-se surse de lumina neobositoare si convenabil dirijate.

       29. In cabina macaragiului se va prevedea in mod obligatoriu un instinctor pentru incendii. Pentru incarcarea instinctorului se va avea in vedere toxicitatea anumitor produse si pericolul pe care il prezinta utilizarea lor in spatiu inchis precum si scopul pentru care poate fi utilizat.

       30. La macaralele cu comanda hidraulica lichidul de lucru utilizat trebuie sa-si pastreze toate proprietatile in intervalul de temperatura cuprins intre -20 grade C si +40 grade C, sa nu fie periculos din punct de vedere exploziv, sa nu fie toxic si sa nu duca la coroziunea echipamentului.

       31. Pe macara se admit numai cantitati mici de materiale inflamabile sau combustibile de intretinere (carpe, bumbac de sters, lubrifianti). Aceste materiale se vor pastra exclusiv in cutii sau vase de tabla fixate de constructia macaralei si care nu vor fi niciodata depozitate in cabina macaragiului. Carpele si bumbacul de sters folosite se vor indeparta imediat de pe macara.

       32. Este interzis a se executa ungerea, curatirea, intretinerea sau repararea macaralelor in timpul functionarii lor.

       33. Dupa terminarea sau la intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana suspendata. In cazuri exceptionale, cand nu e posibila coborarea sarcinii, se vor lua masuri de asigurare prin ingradirea locului de sub sarcina si prevederea unor indicatoare de securitate si dupa caz prin sprijinirea sarcinii.
       Nu este permis sa se execute lucrari de montare, verificare, masurare etc, la sarcina care este suspendata in carlig. Orice interventie asupra sarcinii se va face numai dupa coborarea ei si desfacerea din carligul macaralei.

       34. Accesul pe macara este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate se desfasoara in legatura cu instalatia respectiva (RSVTI, personalul de intretinere, revizii si reparatii, inspectori de specialitate etc) si care si-au insusit in prealabil instructajul privind lucrul pe macarale.
       Urcarea si coborarea de pe macara se vor face numai prin locurile special destinate pentru aceasta si numai atunci cand macaraua stationeaza. In aceste locuri se vor amplasa indicatoare de securitate cu inscriptionarea: Accesul permis numai persoanelor in drept.
       Toate locurile sau caile de acces la macara trebuie sa aiba asigurate conditii corespunzatoare de iluminat.

       35. Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile macaralei trebuie sa cunoasca codul de semnalizare pentru macarale, cu eventualele completari elaborate de unitatea care le utilizeaza.

       36. Conducerile unitatilor detinatoare si ale celor ce folosesc macarale sunt obligate sa dispuna masuri si sa controleze respectarea lor, astfel ca intreg personalul implicat in transporturile efectuate cu macaralele, sa fie instruit si sa cunoasca atat normele de exploatare cat si normele specifice de protectia muncii.

       37. Pentru a permite circulatia macaralelor fara limitare a vitezei si in deplina siguranta, elementele de constructie, utilajele si orice alte obiecte depozitate trebuie sa se gaseasca in afara gabaritului de libera trecere si cel mult pana la limita acestuia.

       38. Gabaritul de libera trecere la macarale este reprezentat de conturul transversal limita in plan vertical, perpendicular pe axa caii de rulare, in interiorul caruia nu trebuie sa intre nici o parte a constructiilor si instalatiilor fixe.

       39. Spatiul de siguranta intre gabaritul macaralelor si gabaritul de libera trecere trebuie sa fie lasat liber.
       Spatiile de siguranta minime care trebuie sa fie asigurate sunt:
             - spatiul de siguranta superior de 100 mm;
             - spatiul de siguranta lateral de 100 mm;
             - spatiul de siguranta pe orizontala de 400 mm;
             - spatiul de siguranta inferior pe verticala de 200 mm.


sus


Prima pagina | Legislatie | Termeni si conditii | Politica de confidentialitate | Contact

© Asisco Tehnic 2007-2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!